Gustafsson,Haapasalo
Pääsiäispiiri (Kirkkovuoden urkumusiikkia 2)(org)

S 1590
Hinta: 26,40 €
Varastossa
Vihko sisältää pääsiäisen ajan koraalipohjaista urkumusiikkia. Gustafsson ja Haapasalo ovat päivittäneet ja luoneet uutta aineistoa uuden Jumalanpalvelusten kirjan hengessä. Aiemman alkusoittopainotteisuuden rinnalle on nostettu koraalipohjaisten urkuteosten monet itsenäiset mahdollisuudet kuten vuorolaulu, vastausmusiikki ja meditaatio. Sama sävellys voi toimia monissa erilaisissa tehtävissä. (Sulasol)


Häftet innehåller koralbunden orgelmusik. Gustafsson och Haapasalo har uppdaterat samt producerat nytt material i den nya gudstjänstkulturen anda. I den lutherska traditionen är den liturgiska musiken närmast kommenterande vid alternatim, vid svarsmusik samt meditation. Samma komposition kan alltså användas vik olika moment. (Sulasol)

Kirkkovuoden urkumusiikkia - Orgelmusik under kyrkoåret
Pääsiäispiiri (Kirkkovuoden urkumusiikkia 2)(org)